Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Pendik Batı Mahallesi Dayanışma Derneği’ni Tarihi Geçmiş Toplantıya Davet Etti.

Pendik Batı Mahallesi sınırlarında kalan Sabri Taşkın Caddesi’nin batısında kalan 53.58 ha.’lık alan 13Ağustos 2013 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile riskli alan ilan edilmişti. Pendik ilçesi içerisinde %90 dan fazlası ruhsatlı olarak inşa edilmiş yapıların bulunduğu, zemin özellikleri açısından yerleşilebilir alanda kalan bölgenin “riskli alan” ilan edilmesi mahallelinin itirazları ile karşılaştı. Bu kararın keyfi olduğu yasada öngörülen tespitler yapılmadan yerleşimlerinin “riskli alan” ilan edilmesine itiraz eden mahalleli akabinde riskli alan kararrının iptali için Danıştay’da dava açtı.

Riskli alan kararının ilanından sonra bölgedeki yerleşimcilerin ihtiyaçlarını gözetmeyen imar planları yapıldı. Bu planlara da itiraz eden mahalleli, idarenin keyfi tutumuyla karşılaşıp, aynı planın küçük değişikliklerle 3 ayrı zamanda onaylanması ile karşılaştı. Planlar askıya çıktığında itiraz edip itirazlarına cevap verilmemesi nedeniyle plan iptal davası açmak durumunda kalan yerleşimciler, davaların fiilen geçersiz kalmasını sağlama hedefiyle davranan idarenin keyfi tutumuna karşı da haklarını takip etti.  İdare 2013-2016 arasında vatandaşları var sayıp sıkıntının ne olduğunu, neye itiraz ettiklerini yerleşimcilere sormak, mahalleliyi dönüşüm süreçlerinin aktif öznesi haline getirmek yerine kapalı kapılar ardında rant amaçlı planlar yapmaya devam etti. İdare vatandaşları da hukuki arayışlarından bezdirmek, açtıkları iptal davalarını fiilen işlevsiz hale getirmek için dolambaçlı yollar tercih etti.

Nihayetinde önce Danıştay tarafından 13/08/2013 tarihli “riskli alan” kararı, akabinde de bu arada birbirinin kopyası gibi yapılıp ufak değişikliklerle yürürlüğe konan 3 ayrı Nazım Plan İstanbul İdare Mahkemelerince iptal edildi.

Yerleşimcilerin hukuki kazanımlarından sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer yetkili idareler yerleşimcileri varsayıp, “Derdiniz nedir?” “Niye itiraz ediyorsunuz?” “Kuşkularınızı Nasıl Gideririz?” “Rant amaçlı değil, mahalleyi ve komşuluğu koruyacak dönüşüm süreci nasıl işletiriz?” diye mahalleliye sormak yerine süreci başa sardı. Keyfi biçimde 6306 sayılı kanunun öngördüğü incelemeleri yapmadan 31.12.2016 tarihli resmi gazetede yayımlanan kararla aynı alan 2. defa riskli alan ilan edildi. Mahalleli bu karara da ilk seferinde olduğundan daha yüksek oranda bir katılımla iptal davası açtı. Akabinde daha önce 3 kere İdare Mahkemelerince iptal edilmiş planlar sanki yeni yapılmış gibi 4. kere onaylanıp askıya çıkarıldı. Bu planların iptali içinde yerleşimcilerin ekseri çoğunluğu ile iptal davaları tekrar açılmak durumunda kaldı.

BAKANLIKTAN GELEN TUHAF BİR DAVET

Bütün bu süreçlerde vatandaşı yok sayan idare geçtiğimiz günlerde bir tuhaf davete imza attı. 27 Temmuz 2017 günü İstanbul’da Titanic Otel’de düzenleyecekleri toplantıya Batı Mahallesi Dayanışma Derneği’ni 24 Temmuz 2017 günü yazılıp 26 Temmuz günü postaya verilen ve 8 Ağustos’ta dernek yöneticilerine teslim edilen mektupla davet etti.

Davet içeriğinde ” Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Planlama İlkelert ve Kriterlerinin Geliştirilmesi Projesi”  kapsamında ” .... İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi Örnektepe ve Sütlüce Mahalleleri; İstanbul İli, Esenler İlçesi Havaalanı mahallesi; Bursa İli, Yıldırım İlçesi Mevlana, Ulus, Yavuzselim, Arabayatağı, Çınarönü ve Hacıvat Mahalleleri; Bursa  İli, Kestel İlçesi, Vani Mehmet Mahallesi ; İstanbul İIi, Pendik İtçesi, Batı Mahallesi ; İzmir Kemalpaşa Mahallesi” örnek proje bölgeleri olarak” seçildiği belirtilmekteydi.
Bu kapsamda belirlenen kentsel dönüşüm alanlarında paydaşların kentsel dönüşüm planlamasında karşılaştığı sorunların belirlenmesi amacıyla odak grup toplantıları düzenlenecektir. Üçüncü odak grup toplantısı “İstanbul İli, Esenler İlçesi, Havaalanı mahallesi ve Pendik İlçesi, Batı Mahallesi “ne ilişkin olarak” denilerek mahallelinin de toplantıya katılımı talep edilmekteydi… 

Mahalelinin itirazlarına rağmen yanlışta ısrar eden, mahallelinin komşuluk haklarını gözetmeyen kararları mahkemelerin aksi yöndeki yerleşimcilerin haklarını koruyan kararlarına rağmen tekrar tekrar alan, yıllar boyunca mahalleliyi yoksayarak dönüşüm gerçekleştireceğini sanan idareciler uzun yıllar sonra mahallelinin “katılımına” ne kadar önem verdiğini bu uygulama ile göstermiş oldu. Onlar mahalleliyi rant amaçlı dönüşüm projelerinin dolgu malzemesi zannediyor. Nitekim 27 Temmuzdaki toplantının katılım davetini 8 Ağustos’ta göndererek de meseleyi ne kadar ciddiye aldıklarını göstermiş oluyorlar.

Bu vesileyle buradan bir kere daha tüm sorumluları ve özellikle idarecileri; memleketin bütün meselelerinde, özellikle de “Kentsel Dönüşüm” süreçlerinde tüm yetkili kurumları vatandaşın aktif katılımını sağlamaya, yapılacak uygulamalar konusunda uygulamadan doğrudan etkilenecek insanları sermaye sahiplerinden daha fazla dikkate almaya, ciddiyete ve özene davet ediyoruz.

Bakanlıktan gelen davet mektubu ve zarfını altta bulabilirsiniz.

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*