Gerçekten İmar Barışı için Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Adaylarını dinliyoruz

9 Haziran Cumartesi günü, seçime giren partilerin milletvekili ve cumhurbaşkanı adaylarını 2 Nisan’da yaptığımız Ankara ziyaretinde ifade ettiğimiz meseleleri ve imar barışını tartışmak üzere İstanbul’a davet ediyoruz.

 1. İdarelerce, 6306 sayılı kanun kapsamında, riskli alan ve rezerv alan kararlarını bilimsel esaslara dayalı olarak belirlenerek öncelikli bölgelerden başlatılmasını;
  • Bilimsel esaslara dayanmadan alınan, yerleşim alanlarımıza dönük riskli alan kararlarından vazgeçilmesini; kentsel dönüşüm kararlarının rant değil afete hazırlık amacıyla alınmasını;
  • Riskli alan ilanından hak sahipliği tanımına ve sonrasındaki plan ve proje aşamalarına bütün süreçlerde yerleşimcilerin bilgilendirilmelerini, haklarının korunarak, sürece katılımlarının sağlanmasını;
  • Mahkeme kararlarına uyulmasını, kararları geçersizleştiren yol ve yöntemlere başvurulmamasını; 6306 sayılı kanun içeriğinde yer aldığı haliyle yerleşimcilerin yenileme-dönüşüm uygulamalarında tercihlerini serbestçe oluşturabilmesini ve birlikte çözüm üretmelerini teşvik edici ve destekleyici tutumlar alınmasını;
  • Yerleşik alanların rezerv alan ilan edilmesi kararlarından vazgeçilmesini ve bu yönde alınmış rezerv alan kararlarının kaldırılmasını;
 2. Kentlerimizdeki yaşam kalitesini düşüren, trafik, gürültü ve çevre kirliği yaratan, halk sağlığını yaydığı asbest vd. zararlılarla tehdit eden kontrolsüz inşaat uygulamalarına son verilip, kentlerimizi şantiyeye, sokaklarımızı hafriyat kamyonlarının yarış pistine çeviren uygulamaların kontrol altına alınmasını;
 3. 1984 yılında çıkarılmış ve nisan/2018 de yürürlükten kaldırılması 5 yıl ötelenmiş olan, 2981 sayılı kanunun 33 yıldır uygulaması yapılmamış yerleşimlerin gözetilerek,
  • Uygulama süreçlerinin başlatılarak 2981 sayılı kanundan doğan haklarının korunmasının arazilerin yerleşimcilere devrinin sağlanmasını,
  • Bu kanunlara dayalı haklar hak sahiplerine teslim edilmeden 2981-4706-775 sayılı kanunlara tabi alanlarda “kentsel yenileme, kentsel dönüşüm” vb. uygulamalara girişilmemesini;
  • 2981-4706-775 sayılı kanunların uygulama alanlarındaki arsa değer tespitinde, ilgili kanun hükümlerinin esas alınmasını;
 4. İmar planlama faaliyetlerinin; rant amaçlı olmaktan çıkarılarak,
  • Planların, bilimsel esaslara uyularak; kentlilerin çoğunluğunun sağlıklı güvenli çevrede yaşama hakkının tesisi ve ekolojik dengenin korunması öncelikleriyle yapılmasının sağlanmasını;
  • Planlama süreçlerinde yerleşimcilerin aktif katılımının sağlanarak ve çoğunluğa dayalı onayının yasalarla garanti altına alınmasını;
  • Planlarla oluşturulacak dokularda komşuluk ilişkilerinin korunmasının zorunluluk haline getirilmesini sağlayacak kanuni düzenlemelerin yapılmasını,
 5. Belediye Kanunu 73. maddesi kapsamında ‘kentsel gelişim ve dönüşüm alanı’ ilan edilen yerleşimlerde yaşayanların rızaları olmaksızın bu kararların alınamayacağının kanun hükmü haline getirilmesi, ilan edilmiş yerler bakımından kararın kaldırılması ya da yaşayanların rızası şartının yerine getirilmesi yönünde denetime tabi tutulmasını,
 6. ‘İmar Barışı’ adıyla tanımlanan düzenleme hükümlerine dair Mahalleler Birliği’nin tanımladığı sorular ve ifade ettiği kaygıları gidermeye dönük diyalog kurulsun, 2981-4706-775 sayılı kanunlardan doğan hakların koruma altına alınmasını talep ediyoruz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*