Mahalleler Birliği 3. İstişare Toplantısı Sonuç Bildirisi

 

Birliğimizi oluşturan İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Eskişehir’den mahalle dernek ve kooperatiflerinin Temsil Heyetlerinin katıldığı 3. İstişare Toplantısını 07 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirdik.

Toplantımızda, Mahalle Heyetlerinin katılımcıları selamlamalarının ardından “dönüşüm baskısı ve hak güvencesizliği” yaşayan mahallelerin sorunlarının tasnifine göre sunumlar yapıldı. Bu tasnife göre sunum konuları;

 1. 6306 sayılı Kanun’a dayalı uygulamalar,
 2. Belediye Kanunu’nun 73. maddesi kapsamındaki uygulamalar,
 3. 2981 sayılı Kanun’dan doğan hakların kullandırılmamasına yönelik uygulamalar,
 4. Planlama çalışmaları adı altında mahalle sakinlerinin tasfiyesine dönük uygulamalar başlıkları altında somutlaştı ve tartışıldı.

Yürürlükteki kentsel dönüşüm uygulama süreçlerinin kaçınılmaz sonucu olan hak kayıpları ve adaletsizlikler ile bu uygulamalara karşı hak sahiplerince yerel ve merkezi idareler ile yargı mercileri önünde sürdürülen hak arama girişimlerine dair bilgiler paylaşıldı. Toplantıya katılan yüzlerce mahallelinin huzurunda ve onların da katılımıyla yapılan istişareler sonucunda;

 • Hükümet yetkililerinin kamuoyuna ve muhatap hak sahiplerine açıklanan beyanları ile uygulama süreçleri arasında açık çelişki bulunduğu,
 • İdari ve yargısal haklar kullanılarak kazanım elde edilen her aşamada, yapılan yeni “yasal” ve “idari” düzenlemeler ile bu kazanımların ortadan kaldırıldığı,
 • Ana muhalefet partisince yönetilen belediyelerin de merkezi hükümetle paralel uygulamalar içinde olduğu,
 • TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin tamamının ‘dönüşüm baskısı ve hak güvencesizliği’ uygulamaları karşısında kayıtsız olduğu; engelleyici, dert dinleyici ve çözüm arayıcı bir yaklaşımlarının olmadığı,
 • Baroların ve bazı ilgili meslek kuruluşlarının, yaygın hak ihlallerinin yaşandığı bu süreçte mağdurlar yanında tutum almadığı,
 • Binlerce hak sahibinin yaşamını doğrudan ilgilendiren bir konuda, hak sahiplerinin taleplerini anlamaya ve onların da katılımı ile birlikte çözüm yolları aramaya yönelik bir siyasi yaklaşımın halen oluşmadığı tespit edilmiş ve bu konularda görüş birliğine varılmıştır.

Bu tespitler ışığında Mahalleler Birliği istişare toplantısı katılımcıları:

 • “Dönüşüm baskısı ve hak güvencesizliği” konusundaki siyasetin her bir mahalle ölçeğinde yarattığı hak ihlallerinin tespit edildiği ve çözüme dair taleplerin yer aldığı metinler hazırlanarak, bunların imzaya açıldığı bir kampanyanın düzenlenmesi,
 • İlk sırada kentsel dönüşüm tehdidi altındaki mahalleler olmak üzere, ilçe ve il düzeyinde kamuoyuna dönük bilgilendirme çalışmaları yapılması,
 • Kentsel dönüşüme maruz bırakılan mahalle sakinlerinin ihlal edilen haklarının iadesine ve adil bir dönüşüm sürecine dair talep ve öneriler ile verilen mücadelenin sonuçlarının yer aldığı dosyalar hazırlanarak,
 1. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına,
 2. TBMM de grubu bulunan siyasi partilerin Genel Başkanlıkları’na,
 3. Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, Baro Başkanlıkları ve Tabipler Odası’na,
 4. Ulusal ve yerel medya kuruluşlarına,
 5. İl ve ilçe düzeyinde merkezi yerel idari kurumlara sunulmasına hep birlikte karar vermiştir.

 

Mahallemizi, Komşuluğumuzu ve Hayatımızı KORUMAYA Devam Edeceğiz…

Yaşadığımız yerde YOK SAYILMAYI Kabul Etmeyeceğiz…

YAŞASIN BİRLİĞİMİZ!

Mahalleler Birliği

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*